สืบธุรกิจ งานสืบติดตามดูพฤติกรรม

นอกจากงานสืบทางด้านสืบชู้สาวที่ถือว่าเป็นงานที่มีลูกค้าติดต่อมาขอใช้บริการมากที่สุด  แต่ก็ยังมีงานอีกหนึ่งประเภทที่มีลูกค้าติดต่อเข้ามาขอใช้บริการอยู่ไม่น้อยเหมือนกัน  นั่นก็คือ งานสืบธุรกิจ